Disclaimer: All information och åsikter som uttrycks på den här hemsidan (eller tillknytna plattformar så som sociala medier och/eller Youtube är enbart generell information. Ta inga positioner i marknaden enbart baserat på information här, du bär all risk och bör skapa en egen åsikt innan du tar positioner i marknaden. Genom att ta del av materialet godkänner du att enbart ta det som generell information och att du ej kan hålla varken företag eller personer relaterade till företaget ansvariga för förluster eller skador. Forex trading är riskabelt, handla aldrig med pengar du inte har råd att förlora. Vi är ingen ekonomisk rådgivare och ger inga investeringsråd. Resultat som eventuellt presenteras på hemsidan är ingen indikation på framtida resultat.

 

Riskvarning: Forex och andra instrument innebär hög förtjänstmöjlighet, men också höga risker. Hävstång kan både hjälpa dig och stjälpa dig. Forex innebär stora risker och passar inte alla. Vänligen handla inte med lånade pengar eller pengar du inte har råd att förlora. Åsikter, nyheter eller analyser som publiceras är enbart generella marknadsåsikter och inga investeringsråd. Vi åtar oss inget ansvar för men inte begränsat till, vinster eller förluster som kan uppstå vid tillämpning av sådan information. Kom ihåg att historiska resultat inte garanterar framtida resultat.


 

Ansvarsfriskrivning: Daytradingskolan.se representanter eller dess ägare S&N Partners LTD och Psvan Invest AB driver den här hemsidan i informationssyfte. Alla kommentarer, utlåtanden eller uttryckta meningar om marknaden och finansiella instrument skall ses som generella kommentarer i marknaden och under inga omständigheter som direkta investeringsråd. Företaget är ingen registrerad finansiell rådgivare. Kurs och utbildning via den här hemsidan säljs i ett informerande och utbildande syfte. Handel oavsett instrument medför risker och är beslut som du tar helt på egen risk, Företaget tar under inga omständigheter något som helst ansvar för dina beslut och kan därför inte hållas ansvarig för eventuella förluster. Sök investeringshjälp från en registrerad rådgivare eller bank innan du investerar pengar i marknaden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

 

 

Villkor

 

Daytradingskolan (DTS) och S&N Partners samt betalningshanterare Psvan Invest AB tillhandahar och driver denna internetsida för att ge information och tillgång till dess produkter och nedan definerade tjänster. Genom att använda denna hemsida godtar du och godkänner (“villkor för användande”) som defineras i denna text. DTS förbehåller sig rätten att ändra, lägga till och ta bort innehåll ur villkor för användande när som helst och sådana ändringar träder i kraft omedelbart. Därför är det viktigt att du alltid är uppdaterad på våra villkor för användande när du tar del av information som visas här på hemsidan, i vårt nyhetsbrev eller tillhörande produkter. Genom bruk av DTS som hemsida, länkning till eller någon av dess tjänster och tillhörande kanaler efter ändring i villkor för användande godkänner du ändringarna i villkor för användande. Om du vid något tillfälle inte önskar att godkänna ändringarna ska du omedelbart sluta använda, länka till, motta nyhetsbrev eller ta del av någon information som hemsidan och DTS tillhörande produkter innehåller. Eventuella villkor som du/ni anser gälla som inte är definerat i villkor för användande avvisas omedelbart av DTS och skall därför inte ha någon som helst inverkan på DTS och dess tillhörande kanaler och produkter. Betalningar för utbildning hos DTS är inte återbetalningsbar och alla beställningar är således bindande. Om betalning inte är oss tillhanda innan definerat förfallodatum kommer all tillgång till utbildningsmaterial att utebli med omedelbar verkan. Våra tjänster som “DTS videokurs” levereras i format av en streamingtjänst där vi ger tillgång till dess innehåll på “livstid”. Produkten anses som mottagen då inloggningsdetaljer är utskicakde eller betalning är genomförd. Du erhåller ingen ångerrätt när du köper vår streamingtjänst eller våra medlemskap. Livstid definieras här som så länge som DTS tillhandahåller tjänsten. Det är ingen uppsägningstid eller bindningstid på våra medlemskap.

 

Åsikter i marknaden

 

Alla åsikter, yttranden, nyheter, analyser, priser och annan information som tillhandahålls av denna hemsida eller genom våra tjänster är uttryckta som generella kommentarer i marknaden och är under inga omständigheter direkta råd för investeringar. Du är medveten om att eventuella positioner som tas i marknaden på ditt bevåg enbart tas av eget omdöme. Åsikter som uttrycks av DTS eller dess representanter gällande priser på certifikat, aktier, futures, optioner, valutor eller andra instrument i marknaden representerar inte nödvändigtvis DTS eller dess representanters åsikter och innehåller ingen garanti på något sätt. DTS ska inte under några omständigheter hållas till svars för eventuella förluster.

 

Utbildningsmaterial

 

Utbildningsmaterial som presenteras på denna hemsida och tillhörande kanaler ges enbart ut i informationssyfte. Inga råd eller uppmaningar till att köpa/sälja aktier eller andra marknadsinstrument och presenterade strategier är framställt som, utgivet för att vara stärkt av DTS eller dess representanter. Du är själv ansvarig för de beslut du tar gällande investeringar och sådana beslut ska baseras helt på egna värderingar, ekonomiska omständigheter, marknadsinstrument, risktolerans och ekonomi.

 

Immateriella rättigheter

 

Denna hemsida, inklusive men inte begränsat till text, innehåll (inklusive men inte begränsat till DTS utbildningsprogram) bilder, videos, ljud och annat innehåll (tjänsten) är skyddad genom upphovsrättslagen, varumärkeslagen internationellt och nationellt i Sverige och Norden. Allt innehåll som definerar tjänsten är också upphovsrättskyddat material. Utan att begränsa det ovan nämnda godkänner du att du att du inte erhåller några som helst ägarrättigheter till tillhandahållet material genom denna tjänst. Du är också medveten om att DTS och dess ägare har full ägarrättighet till allt material, varumärke och andra rättigheter och intressen i tjänsterna.

 

Du godkänner och följer alla upphovsrättsskyddlagar och liknande begränsningar som existerar vid bruk av denna tjänst. Alla gällande och framtida rättigheter i tjänster och företagshemligheter inom DTS som företag är skyddat enligt lag och är således förbjudet att på något som helst sätt dela med obehöriga. Brott mot ovanstående leder till skadestånd. Du har inte rätt att använda immateriella rättigheter, tjänsten som definierad eller namn på representanter kopplade till tjänster för några som helst ändamål utan DTS skriftliga godkännande.

 

Uppsägning av abonnemang

För alla abonnemang/tjänster som är kopplade till DTS och/eller dess ägare åligger ingen uppsägningstid. Abonnemanget blir löpande från den dagen du startar och går sedan från detta datum, ingen justering för dragningar kommer att göras. Abonnemanget betalas med en “automatisk profil” via paypal, skulle denna automatiska profil avbrytas av kund utan att abonnemang sagts upp erhåller DTS rätten att fakturera kunden för kommande perioder. Uppsägning görs skriftligen.

 

Begränsningar för användande

 

Du får inte använda tjänsten för olagliga ändamål eller på några sätt bryta mot “villkor för användande”. Du binder dig till att enbart använda tjänsten för eget ikke kommersiellt syfte och att inte på något sätt i någon situation utge ge sig för att företräda/representera/vara en del av DTS och dess tjänster. Du får inte kopiera, vidarebefordra, dela, återskapa, ändra eller på något sätt använda DTS tjänster för egen vinning. Brott mot ovanstående är brott mott upphovsrättslagen, att dela eller på eget bevåg sälja material från DTS är förbjudet utan skriftligt godkännande från DTS. Du får inte använda varumärken, logotyper, namn och (annat/annan) material/information/ tillhörande DTS.

 

Villkor och Begränsat ansvar

 

Du godkänner och är medveten om att användning av DTS utbildningsprogram och tjänster sker helt på egen risk. Du förstår också att DTS aldrig ger någon som helst garanti på tjänster, material samt att DTS aldrig presenterar och/eller ger ut några löften om lyckad handel genom användande av dess tjänster. DTS garanterar inte att tjänsten fungerar på din utrustning eller att tjänsten eller email som är skickade via DTS är fria från fel, virus eller annan skadlig data och kan inte hållas till svars för eventuella skador som erhålles till följd av liknande händelser. Du godkänner och förstår att DTS och dess representanter inte har något som helst ansvar för : skador, förluster, konsekvenser eller andra händelser till föjd av användande av tjänsten. Alla typer av fel, felaktigheter, utelämnanden, förseningar och/eller andra fel som sker på grund av din dator eller andra tjänster bär DTS inget ansvar för.

 

Du förstår att tjänsten enbart tillhandahålles i informationssyfte och är inte avsedd för investering eller trading; Tjänsten kan innehålla information hämtad från börs och andra marknadsinstrument. DTS garanterar inte sekvenser, tidsriktighett eller någon fullständighet i tjänsten. Ingen information som tillhandahålles av hemsidan utgör någon uppmaning eller rekommendation om att köpa/sälja något som helst instrument i marknaden. Information på denna hemsida får inte användas i länder/städer/län där denna typ av information bryter mot lokala lagar. Information på hemsidan och till DTS tillhörande kanaler ska inte ses som investeringsråd och DTS är ingen registrerad mäklare, bank eller finansiellt institut.

 

Skadeersättning

 

Du godkänner och förstår att du ska skydda och ersätta DTS och dess representanter vid brott mot villkor för användande och står för eventuella juridiska kostnader. Du har absolut inga rättigheter eller licenser gällande tjänster och material som tillhandahålls via tjänsten, väljer du att spara material från tjänsten på din dator måste detta göras i enlighet med villkor för användande och enbart för personligt bruk.

 

Andra viktiga villkor

 

Du kan bortse från villkor för användande genom att avsluta tjänsten och radera allt tillhörande material. Du godkänner att DTS kan, utan besked, bortse från villkor för användande och/eller avsluta ditt förhållande som kund med omedelbar verkan. Denna hemsida är inte avsedd för distribution eller användande av personer eller enheter i områden där sådan distribution är emot gällande lag. Villkor för användande ska följas i enlighet med gällande lagar i St Vincent & Grenadines och eventuella tvister brott på dessa avgörs vid instanser på St Vincent & Grenadines. Villkor för användande och andra villkor för tjänsten på denna hemsida och tillhörande kanaler utgör hela överenskommelsen mellan dig och DTS.

 

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter med största sekretess, betalningsinformation behandlas via vår betalningsleverantör Paypal och medlemsinformation så som din e-post, ditt inlogg etc hanterar du själv via profil på DTS utbildningsportal och via Getresponse som sköter våra nyhetsbrev. Du kan alltid uppdatera, ta bort eller ändra dina uppgifter när som helst genom att logga in på utbildningsportalen och/eller genom att klicka på länk “ändra dina uppgifter” i ett utav våra nyhetsbrev. Vi delar aldrig information med tredjepart.