BOKLANSERING

Lär dig principerna som tog mig 4 år att komma fram till och gjorde mig profitable på 6 månader

Urval från boken

Profitable på 6 månader är ett fräscht försök på att ge dig perspektiv i hur marknaden framställs från olika parter samt ge dig djup insight i hur den lilla skaran som faktiskt vinner i marknaden gör det. Boken är skriven i ett praktiskt format vilket innebär live exempel och fingervisningar på exakt hur marknaden fungerar och hur vi ser på trading. Du lär dig principerna som tog mig 4 år att hitta men bara 6 månader för att bli profitable. Tryck på boken på mer info.