Varför du måste föra en tradingjournal

Av Peter Svan


Varför du måste föra en tradingjournal

Ett mer än vanligt misstag som nya traders gör när de börjar handla forex i live marknaden är att inte föra dagbok eller journal.

En tradingjournal är ditt sätt att hålla koll på alla trades du tar samt anledningarna till varför du tog dem OCH vad som hände under tiden då traden var öppen.

Det här är en otrolig källa för information om din trading.

När du loggat många trades och större sekvenser kommer du se saker som du ofta gör fel och som kostar dig pengar. Du kommer till exempel se om du tar din entry för tidigt, stänger din trade för tidigt/sent och du kommer kunna se varför du gör det genom att analysera alla dina tidigare affärer.

En trader som inte loggar sina trades utsätter sig själv för risken att upprepa samma misstag om och om igen. Om du inte vet varför du tar dina trades och vilka beslut du tar under tiden då traden är öppen är det omöjligt för dig att lista ut vilka fel du gör, som håller dig tillbaks.

Genom att logga alla trades du tar kommer du också kunna finjustera din strategi.

När du ser igenom dina framgångsrika trades kommer du kunna se vilka marknadsförhållanden eller indikationer som ledde till en vinnande affär. När du börjar jämföra dina vinster med din förluster kommer du snart se samband. En sak många ser är t.e.x att de tar sina vinster för tidigt, eller stänger sina förluster för sent. Om man gör en liten justering, baserat på faktan du får av dina journal – kan resultaten av det vara gigantiska.

Börjar du se varför en journal eller dagbok är superviktig för din trading, och dina resultat?

Här är ett viktigt tillägg

Du kan bara förstå och hitta de här sakerna när du har en stor sekvens med trades, få trades säger inte speciellt mycket men om du kan samla 100 affärer så kommer du se allt du behöver se.

Ändra aldrig något på grund av vad du ser i ett fåtal affärer, det är ett annat misstag jag ser nya traders göra. Om de har bara en eller två affärer som inte spelar ut sig som de väntat sig, så börjar de tvivla.

Om du finner dig själv i tvivel efter en eller två affärer som går fel, måste du gå tillbaks till basics och börja bygga ditt självförtroende som trader – i simulator eller demotrading. Oavsett hur duktig du är, vilken hitrate du har eller hur erfaren du är kommer du ha sekvenser med förluster. Det är statistiskt sett omöjligt att undvika och inget konstigt allt.

Det är lika naturligt mer förlustserier, som det är med vinstserier och ingen av dem ska påverka dig och din strategi. Om du ska göra förändringar i din strategi, måste det vara baserat på ett stort urval av trades.

Dokumentera dina tankar

När jag läste trading in the zone, av Mark Douglas så läste jag att “95% av misstagen en trader gör grundar sig i attityden som du har gällande att ha fel, missa en trade, förlora pengar eller lämna pengar på bordet” Det är vad Mark kallar de 4 primära rädslorna för traders.

De här fyra rädslorna har ingenting med strategi att göra, ingenting med analys eller hur du läser marknaden. Det har med ditt mindset att göra och om de flesta misstagen du kommer göra är direkt kopplat till hur du tänker, är det ganska viktigt att dokumentera hur du faktiskt gör det – hur du tänker, eller hur?

Ett misstag som jag hade tidigare var att ta trades för tidigt, för att jag var rädd att marknaden inte skulle nå prisnivån där jag egentligen ville köpa eller sälja. 

Jag löste det problemet genom att skriva journal och identifiera hur ofta marknaden faktiskt kommer till priset jag tänkt mig, och hur mycket pengar jag faktiskt förlorade genom att ta traden för tidigt.

Det är ett typexempel på en lärdom som jag enbart kunde få genom att logga allt och analysera mina tankar.

Logga öppna trades

En tradingjournal kan vara fantastisk för dig när du har öppna trades.

Traders har ofta tendenser att sitta och följa med på sina öppna trades och läsa marknadens rörelser under dess gång. De många gör är att se saker som händer i marknaden som bra eller dåliga, när traden är öppen. Det kan vara en formation som bildades under tradens gång, eller en teknisk indikator som säger något annat.

Ett exempel kan vara om du placerar en köporder i marknaden, och priset strax därefter börjar falla.

Känslorna som det skapar kan få traders att göra misstag, och ju närmre priset kommer den placerade stop lossen desto mer vill du stänga din trade manuellt.

Du kanske till och med börjar tänka att du kommer förlora din trade, även om marknaden inte har nått din SL ännu. Om du stänger en trade innan marknaden når din SL betyder det att du är rädd för att förlora pengar. Många gånger kommer du se att marknaden faktiskt vänder och går i rätt riktning igen, det här felet i ditt tänkande kan ge dig förluster i affärer som annars hade varit vinster.

Den här typen av misstag kan enbart rättas till genom att logga och dokumentera dina tankar och ageranden under tradens gång. Om du hade skrivit ned varför du ville stänga traden INNAN marknaden nådde din SL så hade du senare insett att det faktiskt inte fanns någon anledning alls att stänga traden manuellt. 

Du hade en plan när du placerade din trade, och den planen ska följas.

En annan sak som din journal hjälper dig med är att följa din plan, och se till att varje affär faktiskt är tagen exakt efter de regler som du satt upp för dig själv. Många traders har problem med att följa en tradingplan, de skapar en plan men följer sedan bara några av sina regler – eller inga alls. Det är en sak att göra en plan, en helt annan att följa den.

Ett tips jag ger mina studenter är att ha en fysisk tradingplan, dvs ett papper som du antingen klistrar på din dator, bordet eller väggen där du sitter. Så du alltid har den tillgänglig och kan följa den när du ska ta en affär.

Skapa en rutin där du gör det, följer din plan och checkar av en lista med punkter på varje affär du tar. Tro inte att du “redan kan planen” och inte behöver checklistan, jag har handlat i 13 år och har en checklista på min dator. Det har ingenting med vad du tror eller “vet” att göra, checklistan är för att skapa kontinuitet och stabilitet – och det vill du ha i dina resultat, eller hur?